Výstupy zdigitalizovaných dokumentov

Digitalizované dokumenty sú uložené vo výstupnej štruktúre podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka. Flexibilným použitím systémových údajov (dátum, poradové číslo, druh dokumentu, ...) alebo indexovaných údajov (číslo zmluvy, typ formuláru, autor dokumentu, ...) môže byť vytvorená viacúrovňová zložková štruktúra a pomenovanie dokumentov.

Okrem zákazníkom definovaných zložkových štruktúr je možné vyhotoviť zároveň výstup do priamo podporovaných destinácií (viď. tabuľka nižšie) resp. vo výstupnej zložkovej štruktúre umiestniť aj popisné metadátové súbory (najčastejšie vo forme *.xml) pre neskorší import do akéhokoľvek DMS (systému pre správu dokumentov).

Pri jednoduchších projektoch je možné použiť výstup vo forme aplikácie KODAK Document CD for Find and View. Súčasťou odovzdávaných médií sú inštalačné súbory aplikácie „Find and View“, pomocou ktorej má zákazník možnosť prezerať a vyhľadávať v archíve.

Formáty výstupných súborov

 • Výstupné formáty obrazov pri produkčnom skenovaní môžu byť ukladané v bežných rastrových formátoch ako sú *.BMP, *.TIF, *.JPG, *.PCX, *.PNG...
 • V prípade výkresových formátov je možné ukladanie aj v špecifických formátoch ako sú *.DWF, *.EPS, *.6RN, *.IFF, *.RLC, *.RLE, *.RST, *.TGA
 • Pre všetky dokumenty je tiež možné využiť formát PDF, napr. štandardizovaný formát v zhode s normou ISO 19005-1 (formát PDF/A-1) pre ukladanie zoskenovaných obrazov spolu s textom pod obrazom. V takomto dokumente je možné vykonávať plnohodnotné fulltextové vyhľadávanie.

Výstupy po spracovaní technológiou OCR

Dokumenty spracované technológiou OCR je možné ukladať v nasledovných formátoch:
 • Microsoft Word - *.DOC, *.DOCX
 • Microsoft Excel - *.XLS, *.XLSX
 • Rich Text Format - *.RTF
 • XML - *.XML
 • PDF, PDF/A - *.PDF
 • HTML - *.HTM
 • CSV - *.CSV
 • Plain text - *.TXT
 • OpenOffice.org Writer - *.ODT
 • DjVu - *.djvu
Knižné dokumenty môžu byť výhodne uložené v nových formátoch EPUB a FB2 pre jednoduchú publikáciu napr. pre smartfóny alebo elektronické čítačky (e-readers). Taktiež môže byť použitý knižničný xml formát ALTO.

Odovzdávané médiá

Výstupné dokumenty môžu byť uložené napr. na optické médiá (CD, DVD, BD, ...), prenosné „flashové“ médiá alebo externé HDD, prípadne môžu byť transportované elektronicky cez zabezpečené kanály (VPN, Secure FTP, ...) priamo k zákazníkovi.

Zoznam priamo podporovaných výstupných destinácií

 • AnyDoc Software (local)
 • AnyDoc Software (remote)
 • AxxIS (Automated Office Systems)
 • Batch Index (Eastman Imaging for UNIX)
 • Captaris Alchemy
 • COMPUTHINK VIEWWISE
 • Docutec Xtract for Documents (X4D)
 • DocuWare (ALOS)
 • eiStream WMS RBE Multi-Page TIFF
 • eiStream WMS RBE Single-Page TIFF
 • ELO by id-netsolutions
 • EMC Application Xtender
 • EMC Captiva Formware
 • EMC DOCUMENTUM
 • eMedia Filer (Optika)
 • emPower (FYI)
 • File360 (Global360)
 • FileBound
 • FileHold
 • File Magic Plus/Fortis
 • FilePower (Optika)
 • foxray xbound
 • FTP Upload
 • High Performance Image Import (FileNet)
 • iBridge Group-System Output to FileNet P8
 • i-Vault!
 • Keyfile Document
 • KODAK Digital Archive Services
 • KODAK Document CD for Find and View
 • Kofax Ascent
 • LaserFiche
 • MacroImage-Preloaded Indexes (MacroSoft)
 • MetaFile
 • MICROSOFT SHAREPOINT Server 2007/2010
 • Minolta MI3MS 3000 batch (mark imaging)
 • Minolta MI3MS 3000 Doc-X Import
 • Mobius
 • Nirv2 (Inception Technologies)
 • PaperVision (Digitech)
 • PC DOCs
 • Unisys e-Workflow and Imaging
 • iné integrácie